อีเมล์สำหรับธุรกิจ

Mail Lite

อีเมล์ธุรกิจภายใต้โดเมนของคุณ
พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ 10 GB/User
แนบไฟล์ขนาดใหญ่สูงสุด 250 MB
แชร์อีเมล โฟลเดอร์ และเรียกคืนอีเมล์
ปฏิทิน นัดหมาย และการแชร์ปฏิทิน
รองรับการเข้าถึงแบบ IMAP/ POP
แอปมือถือสำหรับ iOS และ Android

Mail Premium

อีเมล์ธุรกิจภายใต้โดเมนของคุณ
พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ 50 GB/User
แนบไฟล์ขนาดใหญ่สูงสุด 1 GB
แชร์อีเมล โฟลเดอร์ และเรียกคืนอีเมล์
ปฏิทิน นัดหมาย และการแชร์ปฏิทิน
รองรับการเข้าถึงแบบ IMAP/ POP
แอปมือถือสำหรับ iOS และ Android

Standard Mail

อีเมล์ธุรกิจภายใต้โดเมนของคุณ
พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ 30 GB/User
พื้นที่จัดเก็บ WorkDrive 10 GB/User
การรับส่งข้อความในทีม
ประชุมออนไลน์สูงสุด 10 คน
ปฏิทินและการแชร์ปฏิทิน
Office Suite ชุดโปรแกรมสำนักงาน

Professional Mail

อีเมล์ธุรกิจภายใต้โดเมนของคุณ
พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ 100 GB/User
พื้นที่จัดเก็บ WorkDrive 100 GB/User
การรับส่งข้อความในทีม
ประชุมออนไลน์สูงสุด 100 คน
ปฏิทินและการแชร์ปฏิทิน
Office Suite ชุดโปรแกรมสำนักงาน