เงื่อนไขการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 มีนาคม 2563

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บโฮสติ้งคุณภาพสูง เซิฟเวอร์เสมือนจริง แอพพลิเคชั่น จดทะเบียนโดเมนเนม ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำร้านค้าออนไลน์ และโปรโมทเว็บไซต์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเราจะให้บริการแก่ลูกค้าของเราทุกรายอย่างดีที่สุด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนการให้บริการของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ดังต่อไปนี้

นโยบายการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง โดยตัวของผู้ใช้บริการเอง กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ขอปฏิเสธการรับประกันความเสียหายต่อ การสูญหายของข้อมูล การซื้อขายสินค้าหรือบริการของผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์อื่นๆ และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับผิดชอบหนี้สิน ค่าใช้จ่าย จากการเรียกร้องต่างๆ รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม ในกรณีที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ถูกกล่าวหาจากกิจกรรมหรือการกระทำของผู้ใช้บริการบน Server ของเรา และ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่บน Server ของเรา ในกรณีมีการละเมิด หรือ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การละเมิดของบุคคลที่สาม การละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ใดๆ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

การชำระค่าบริการ

รอบการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง มีทั้งหมด 6 แบบ คือ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านช่องทางการชำระเงินที่เรามีให้คือ โอนเงินผ่านธาคาร, ชำระผ่านบัญชี PayPal, ใช้บัตร Visa, Master Card, American Express, Discover โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกทำรายการได้ตามความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อ

การชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลากำหนด

บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามวันที่ผู้ใช้บริการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก แต่หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการต่ออายุ บัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกระงับ ชั่วคราวและจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 10% ในวันที่ 5 และถ้าหากยังไม่ได้รับชำระค่าบริการภายในวันที่ 30 ให้ถือว่าเป็นการบอกยกเลิกการใช้บริการ ระบบจะทำการลบบริการนั้นออก อัตโนมัติโดยไม่สามารถกู้คืนได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการจะได้รับ Email แจ้งให้ชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุบริการทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ คือ ครั้งที่ 1 ก่อนครบกำหนด 14 วัน ครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนด 7 วัน ครั้งที่ 3 หลังครบกำหนด 1 วัน ครั้งที่ 4 หลังครบกำหนด 2 วัน และครั้งที่ 5 หลังครบกำหนด 3 วัน

นโยบายการใช้งาน

บริการทั้งหมดที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ให้บริการกำหนดให้ใช้ในทางที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การส่ง การเก็บรักษา หรืองานนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึง เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เนื้อหาที่เราตัดสินแล้วว่าคุกคามหรือลามกอนาจาร หรือการป้องกันความลับทางการค้าและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับผิดชอบ หากมีการเรียกร้องใดๆ กับ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง และพนักงานของเรา, นโยบายการใช้งานของเราได้รับการยอมรับและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เนื้อหาที่ละเมิดหรือหากผู้ใช้บริการทำผิดนโยบาย จะถูกระงับการใช้งานทันทีหลังจากที่เราพบ อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ทราบถึงเวลาและสาเหตุของการถูกระงับ, สื่อลามกเป็นสิ่งต้องห้ามในทุก Server ของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่มีภาพทางเพศที่ชัดเจนหรือภาพการทารุณกรรมหรือเพื่อการโฆษณา ,ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการบริการที่มีให้ สามารถเกิดปัญหาขัดข้องที่ไม่คาดคิดได้หลายเหตุผล นอกเหนือจากความประมาทของเรา และความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักของบริการใดๆ เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวและที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงและโดยอ้อมของเรา, ผู้ใช้บริการยอมรับว่าความรับผิดของเราต่อกรณีความประมาทของเราเอง จะไม่เกินกับจำนวนเงินกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยผู้ใช้บริการต่อการให้บริการในระหว่างช่วงเวลาที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นพิเศษหรือผลสืบเนื่องการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น, การกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบใดๆ รวมทั้งการกระจายหรือการคัดลอก Server ที่มีลิขสิทธิ์หรือข้อมูลอื่นๆ โดยไม่รับอนุญาติ รวมไปถึงการคุกคามการฉ้อโกงค้าสิ่งลามกอนาจาร ประเภทของเนื้อหาที่ไม่พึ่งประสงค์บางเนื้อหาไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้บนเครือข่ายของเรา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ Hack, Cracking, Warez และ IRC จะไม่ได้รับอนุญาติ การดาวน์โหลด Software เสียงและวิดีโอ ที่ผู้ใช้บริการเป็นคนเขียนขึ้นและเจ้าเป็นของลิขสิทธิ์ของทรัพยากร หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะแจกจ่ายเอกสารเท่านั้นที่เราจะให้บริการ, การระงับบัญชีที่มีสาเหตุเนื่องจากเนื้อหาหรือการละเมิด จะไม่ได้รับการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ

นโยบายการคืนเงิน

กรณีผู้ใช้บริการขอคืนเงินค่าบริการ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Download)

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ถูกกล่าวอ้าง รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจาก Server ของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง กรณี Offline หรือการหยุดทำงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกจากนี้ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ถูกกล่าวอ้าง รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การทุจริตหรือการลบเว็บไซต์ใดๆ จากหนึ่งใน Server ของ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ความเสียหายทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่วันยกเลิกการให้บริการ

หมายเหตุ

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะไม่ต้องรับผิดต่อการหยุดทำงานของระบบ การเกิดปัญหา หรือการสูญเสียข้อมูล เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการประมาณการหรือการคาดการณ์ใดๆ เกี่ยวกับผลผลกำไรของผู้ใช้บริการที่จะได้รับ กรณีการทำงานของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเกิดปัญหา, Software และ Programming ที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ใช้ ทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงหรือเป็นผู้เขียนขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะไม่รับผิดชอบเรื่องการใช้งานบัญชีของลูกค้าของเรา หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม บัญชีที่เป็นปัญหาจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีผู้ใช้ที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหาย นอกจากนี้ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ยังคงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้างต้น หรือแนวทางของเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อประสิทธิภาพในการปกป้องลูกค้าของเรา และความเป็นส่วนตัว และสิทธิของผู้เข้าชมเว็บไซต์ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชม และเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นลักษณะวิธีที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง ใช้เก็บรวมรวม รักษา และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ (ทุกๆ "ผู้ใช้งาน")

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างดีที่สุด เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้กับ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ผ่านรูปแบบบริการสั่งซื้อออนไลน์ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการติดตามจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าที่ไม่ซ้ำกัน หรือจากโดเมนเริ่มต้นของผู้ใช้ และเราใช้ "Cookie" เพื่อติดตามผู้ใช้ว่าใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร

การใช้ข้อมูล

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเราเพื่อติดต่อกับผู้ใช้เกี่ยวกับบริการของเราที่นำเสนอโดย กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง และ บริษัทในเครือที่มีความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอิสระและคู่ค้าทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ โดยมี กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง รวมไปถึงบริษัทในเครือ อาทิเช่น คู่สัญญาอิสระและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ และในส่วนของฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง จะไม่ขายหรือถ่ายโอนให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการทำการตลาดผ่านทางอีเมล์ต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกขายหรือถ่ายโอนให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราโดยปราศจากความยินยอมของคุณก่อน ยกเว้นแต่ว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปยังบุคคลที่สาม ที่เราได้พิจารณาความเชื่อถือเป็นอย่างดีแล้วตามที่เรามีภาระผูกพันที่จะทำได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคลที่เข้าถึงได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง สามารถเข้าถึงได้ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ประกอบด้วย ชื่อบริษัท, ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ, อีเมล์, ที่อยู่, เบอร์โทร/แฟกซ์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ติดต่อเรา

กาญจนบุรี คลาวด์ โฮสติ้ง เลขที่ 153/4 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034-914-218 หรือ 081-611-5520
ซัพพอร์ทอีเมล์ support@kanchanaburi.cloud, ฝ่ายการเงิน billing@kanchanaburi.cloud